Til opfyldelse af Bekendtgørelse om formidling mv. ved salg af fast ejendom, § 27 gives disse oplysninger:

FORSIKRINGSOPLYSNINGER
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Forsikring, Langebrogade 3F, 1411 København K, tlf. 33 36 95 95, www.hdi.global/en.dk, mail: claim-dk@hdi-specialty.com.
Forsikring dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.